Responsive image
ไฟฟ้า ไฟกิ่ง ในหมู่บ้านดับบ่อยมาก เจ้าหน้าที่ไม่ออกมาแก้ไข บางครั้งแจ้งเรื่องไปแล้ว นานมากกว่าจะเข้ามาซ่อมให้ และมีมากกว่า 10 จุดที่โคมไฟพับเข้าไปด้านข้าง ทำให้ไฟส่องถนนมีเหมือนไม่มี จึงขอให้ท่านนายก ได้ช่วยเหลือด้านนี้ด้วย
โพสต์โดย ผู้ใช้ทาง เมื่อ 20 ต.ค. 2563 (11:38:54)
แสดงความคิดเห็น

115461
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th