Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ค. 2564
ถึง
06 พ.ค. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (บริเวณสวนบ้านลุงราช) ม.2 บ้านสามเงา
06 พ.ค. 2564
ถึง
06 พ.ค. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (ถนนสายตาส่ง) ม.2 บ้านสามเงา
05 พ.ค. 2564
ถึง
05 พ.ค. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
21 เม.ย. 2564
ถึง
21 เม.ย. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (บริเวณสวนบ้านลุงราช) ม.2 บ้านสามเงา
20 เม.ย. 2564
ถึง
20 เม.ย. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (ถนนสายตาส่ง) ม.2 บ้านสามเงา
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 มี.ค. 2564
ถึง
03 มี.ค. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
05 ก.พ. 2564
ถึง
05 ก.พ. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.4008 สายบ้านท่าปุย-บ้านป่ายางใต้ บ้านสามเงา หมู่ที่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
05 ก.พ. 2564
ถึง
05 ก.พ. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.4008 สายบ้านท่าปุย-บ้านป่ายางใต้ บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th