Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
การดำเนินการควบคุมภายใน
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ก.พ. 2567
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ฉีดพ่นละอองน้ำ​ เพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก​ PM 2.5

13 ก.พ. 2567
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

07 ก.พ. 2567
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

16 ม.ค. 2567
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

29 ธ.ค. 2566
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

25 ธ.ค. 2566
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การประชุมติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอื่นๆ และแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่อำเภอสามเงา

30 ต.ค. 2566
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

09 ส.ค. 2566
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ 2566

26 ก.ค. 2566
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ " ส่งเสริมการป้องกันภัยทางถนน " ประจำปีงบประมาณ 2566

28 มิ.ย. 2566
ตาก สามเงา อบต.สามเงา องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th