Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
การดำเนินการควบคุมภายใน
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรม 
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมัย ทิมอ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี วิทยา ครุฑอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายสมัย ทิมอ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เป็นประธานในพิธี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในเขต อบต.สามเงา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ให้ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
         
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566